Powiększone przedsionki

Diagnozę powiększenia przedsionków przeprowadza się na podstawie rytmu zatokowego i niezawodnego wykluczenia ektopowego rytmu przedsionkowego.

Depolaryzacja przedsionków jest prawidłowa

Pierwsza normalna depolaryzacja prawego przedsionka w czasie 0,02-0,03 sek. Ponadto dochodzi do depolaryzacji lewego przedsionka. Zwykle całkowity wektor depolaryzacji przedsionków jest skierowany w lewo iw dół.

Opuścił Atrium

Funkcja lewego przedsionka

 • Lewy przedsionek działa jak pompa, zapewniając 15-30% wypełnienia lewej komory
 • Lewy przedsionek jest zbiornikiem, który gromadzi krew z żył płucnych podczas skurczu lewej komory
 • Lewy przedsionek działa również jako kanał dla krwi do lewej komory we wczesnej fazie rozkurczowej napełniania.

Ryc.1. EKG z powiększeniem lewego przedsionka

Powiększenie lewego przedsionka

Powstaje z długotrwałymi trudnościami w przepływie krwi z lewego przedsionka do lewej komory. Ponadto wzrost lewego przedsionka występuje przy stałym przepełnieniu lewego przedsionka z dużą objętością krwi. (Rys. 1)

Warunki kliniczne

 • wady serca z nadczynnością lewego serca (częściej ze zwężeniem zastawki dwudzielnej)
 • wrodzone wady serca z przeciążeniem lewej strony
 • ostra niewydolność lewej komory, kardiomiopatia
 • przetrwałe nadciśnienie tętnicze

Ryc.2. EKG z powiększeniem lewego przedsionka

Diagnostyka EKG powiększenia lewego przedsionka

Pierwsza normalna depolaryzacja prawego przedsionka w czasie 0,02-0,03 sek. Następnie następuje depolaryzacja powiększonego lewego przedsionka. Występuje wzrost amplitudy i czasu trwania fazy „lewego przedsionka” załamka P (patrz rys. 2).

Prowadzi kończyn

 • wynikowy wektor fali P jest odchylany w lewo i w tył
 • odchylenie osi elektrycznej fali P w lewo: PI> PII> PIII
 • wzrost amplitudy fali P w odprowadzeniach I, II, aVL
 • poszerzenie fali P do 0,11-0,13 sek

Fala P w odprowadzeniach I, II, aVL, V4-V6

 • szeroki, dwugarbny
 • drugi wierzchołek załamka P jest wyższy niż pierwszy i ma amplitudę ≥1,5 mm
 • odległość między szczytami ≥0,04 sek

Fala P w odprowadzeniach V1 (czasami w V2-V3)

 • dwufazowy
 • druga faza ujemna o czasie trwania> 0,04 sekundy i głębokości> 1 mm.

Kryteria EKG dla powiększenia lewego przedsionka:

 • Wydłuża się czas trwania fali P, zwłaszcza w odprowadzeniach I lub II
 • Fala P z podwójnym garbem, ale z normalną amplitudą
 • dwufazowy załamek P w odprowadzeniu V1, druga faza ujemna trwająca> 0,04 sekundy i głębokość> 1 mm

Postać: 3. Powiększenie lewego przedsionka. „P-mitrale”.

Zderzający się załamek P jest częściej obserwowany przy zwiększeniu wielkości lewego przedsionka powyżej 60 mm i migotaniu przedsionków. Gdy szerokość załamka P jest większa niż 0,13 s, obserwuje się wydłużenie lewego przedsionka ze spowolnieniem przewodzenia wewnątrz przedsionkowego. Rozszerzenie załamka P jest bardziej charakterystyczne dla blokady przedsionka niż przerostu lewego przedsionka. (patrz Rysunek 3.)

Powiększenie prawego przedsionka

Warunki kliniczne

 • wady serca z nadczynnością odpowiednich oddziałów (wady zastawki trójdzielnej, wady przegrody międzyprzedsionkowej, wady z grupy Fallota)
 • restrykcyjna kardiomiopatia
 • guz prawego przedsionka
 • zastoinowa niewydolność serca
 • choroby układu oskrzelowo-płucnego

Postać: 4. Powiększenie prawego przedsionka

Diagnostyka EKG powiększenia prawego przedsionka

Prowadzi kończyn

 • odchylenie wektora fali P w dół, do przodu i w prawo
 • odchylenie osi elektrycznej fali P w prawo: PIII> PII> PI
 • czas trwania załamka P w normalnych granicach (patrz rys. 5)

Kryteria EKG dla powiększenia prawego przedsionka

 • w odprowadzeniach II, III, aVF, gwałtowny wzrost i wzrost amplitudy fali P ≥2,5 mm (przynajmniej w jednym z odprowadzeń)
 • II, III, aVF, V1-V2 - spiczasty załamek P może być dwufazowy, z przewagą pierwszej fazy
 • w odprowadzeniu V1 wzrost amplitudy dodatniej fazy fali P ≥1,5 mm
 • w ołowiu I fala P jest często ujemna lub wygładzona
 • aVR fala P głęboka, ujemna, spiczasta

Powiększenie prawego przedsionka często łączy się z przerostem prawej komory, dlatego konieczna jest analiza elektrokardiograficzna załamków QRS.

Postać: 5. Rozpoznanie EKG powiększenia prawego przedsionka

Pseudo P-pulmonale

Wraz ze wzrostem lewego przedsionka wektor fali P odchyla się do tyłu i do dołu bardziej niż w lewo.

Ujemny załamek P jest rejestrowany w odprowadzeniach V1-V2.

W odprowadzeniach II, aVF występuje wysoka fala P.

Przyczyny zwiększenia amplitudy fali P.

 • ciężka hipokaliemia
 • hipersympatykotonia
 • niskie położenie przepony z asteniczną budową

Jeśli w odprowadzeniach standardowych załamek P staje się wysoki i wydłużony, to jest to przerost prawego przedsionka lub P-płucne. Jeśli załamek P poszerzy się i pogrubi, najczęściej zmiany te są zauważalne w odprowadzeniach standardowych I i II, co wskazuje na przerost lewego przedsionka lub P-mitrale.

Postać: 6. Obraz EKG wzrostu w obu przedsionkach

Powiększenie obu przedsionków

Należy podejrzewać wzrost w obu przedsionkach przy jednoczesnym pojawieniu się EKG na oznaki powiększenia obu przedsionków:

 • rozszczepienie i poszerzenie fali P w odprowadzeniach I, II, aVL, V4-V6
 • wysoko spiczasta fala P w odprowadzeniach III, aVF
 • w ołowiu V1 P fala dwufazowa
 • wydłuża się czas trwania fali P (patrz rys.6)

Powiększenie lewego przedsionka: przyczyny, objawy i leczenie

Przerost, czyli powiększenie jamy lewego przedsionka, jest chorobą, w wyniku której pogrubia się lewa komora, traci elastyczność powierzchni serca. Ta patologia jest częstą przyczyną śmierci w młodym wieku, szczególnie u sportowców. Do czego może doprowadzić choroba, na czym ona polega i jak leczy się powiększenie lewego przedsionka - powiemy dalej.

Co to jest?

Powiększenia jamy lewego przedsionka nie można nazwać niezależną chorobą. Przerost jest bezpośrednio związany z nieprawidłowościami w układzie krążenia, przez co obserwuje się niedostateczny transport krwi w sercu lewostronnym. W rezultacie zmniejsza się zdolność mięśnia sercowego do kurczenia się komory..

Wśród przyczyn tej dolegliwości wyróżnia się różne choroby sercowo-naczyniowe. Należą do nich zwężenie zastawki mitralnej, które zwęża otwór w okolicy lewego przedsionka i komory. Występuje na tle reumatyzmu, w rzadkich przypadkach w wyniku niedomykalności zastawki dwudzielnej. Przeciwnie, patologia spowodowana przez te choroby wywołuje rozszerzenie otworu w obszarze między komorą a przedsionkiem. W momencie skurczu komory krew nie pompuje do aorty, ale do przedsionka powodując jego przerost.

Choroba zastawkowa prowadzi do wzrostu obciążenia serca. Na tym tle proces pompowania krwi do komory przez zwężony otwór staje się bardziej skomplikowany. W wyniku ciągłego przeciążenia jego mięśnie powiększają się.

Początek choroby wskazuje na obecność innych poważnych nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym. Tylko odpowiednio rozpoczęte leczenie w odpowiednim czasie może poprawić samopoczucie pacjenta i uratować mu życie..

Objaw lewostronnego przerostu przedsionka może nie objawiać się przez bardzo długi czas. Pogorszenie stanu pacjenta może nastąpić natychmiast. Przejawia się to w następujący sposób:

 • przerwy w pracy serca;
 • szybkie zmęczenie;
 • duszność, która pojawia się nawet przy niewielkiej pracy fizycznej.

W zaawansowanych stadiach pacjenci mogą mieć podwyższone ciśnienie w żyłach płucnych, aw małym kręgu układu krążenia może występować zastój krwi, który często objawia się krwiopluciem. Objawy przerostu to często wysokie ciśnienie krwi, ból w klatce piersiowej i obrzęk nóg..

Jak to wpływa na organizm?

Ważną rolę w dużym kręgu hematopoezy przypisuje się lewej komorze. Zapewnia przepływ krwi do wszystkich narządów i tkanek organizmu. Rozbudowa tego oddziału może zagrozić rozwojowi poważnych powikłań. Oto, co zagraża powiększeniu lewego przedsionka:

 • niewydolność serca - gdy główny narząd osoby traci zdolność pompowania wystarczającej ilości krwi, aby zapewnić normalne funkcjonowanie organizmu;
 • zaburzenie rytmu serca lub arytmia;
 • rozwój zawału serca, gdy dopływ krwi do serca jest przerwany;
 • naruszenie dopływu tlenu do tkanek mięśnia sercowego;
 • niewydolność serca.

Jak widać przerost lewego przedsionka prowadzi do poważnych, a czasem nieodwracalnych komplikacji. Dlatego po wykryciu jakichkolwiek oznak nieprawidłowej czynności serca należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą. Ważne jest, aby zidentyfikować patologię na wczesnych etapach rozwoju, aby uniknąć poważnych konsekwencji..

Przyczyny patologii

Należy rozumieć, że przyczyna ekspansji lewego przedsionka może zostać ustalona dopiero po zakończeniu badania. Wśród możliwych czynników pochodzenia tej choroby należy wyróżnić dziedziczność, obecność nadwagi i wysokie ciśnienie krwi. Najczęstsze przyczyny przedstawiono na poniższej liście:

 • Otyłość. Jest to główny czynnik, który służy jako prowokator do pojawienia się patologii. Według statystyk wiele osób ma nadwagę, w tym dzieci, co powoduje rozwój chorób serca..
 • Pogorszenie wydajności zastawki mitralnej. Istnieją dwa rodzaje takich odchyleń, reprezentowane przez zwężenie i niewydolność. W tym drugim przypadku nie zamyka się całkowicie. To powoduje, że krew porusza się w przeciwnym kierunku. W przypadku zwężenia otwór zwęża się w obszarze dwóch części serca. W wyniku takich zmian siły lewego przedsionka rosną, co jest przyczyną rozszerzania się jamy.
 • Wysokie ciśnienie w sercu. Proces ten jest regulowany przez normalny przepływ krwi przez naczynia, utrzymując ich normalny stan. Wzrost ciśnienia powoduje zwiększone obciążenie, a nadmierna praca oddziałów i zastawek głównego narządu prowadzi do rozwoju różnych patologii.
 • Choroba płuc. Każda infekcja infekcyjna układu oddechowego może zagrozić rozwojowi przerostu lewego przedsionka z powodu obniżenia czynności płuc.
 • Naprężenie. Prowadzą do wzrostu ciśnienia krwi, co z kolei powoduje, że mięsień sercowy pracuje ciężej. Utrzymujący się stresujący stan dość często wywołuje awarie lewego przedsionka.

Etapy przerostu

Przerost lewego przedsionka może zwiększyć masę prawego przedsionka. Zadaniem obu komór jest zapewnienie, że krew jest pompowana do aorty co sekundę przez całą dobę. Muszą działać sprawnie, tylko wtedy serce w pełni wykona podstawowe funkcje.

Zwiększone skurcze mogą powodować zwiększoną aktywność fizyczną, stresujące sytuacje. Nie są niebezpieczne i odbijają się podczas odpoczynku lub relaksu. Jeśli zwiększone skurcze są spowodowane chorobami serca, mogą prowadzić do poważnych powikłań organizmu, takich jak przerost lewego przedsionka..

W praktyce lekarskiej istnieją trzy etapy tego stanu:

 1. Etap formacji. Na tym etapie następuje znaczny wzrost masy komórek serca, które zawierają wystarczający bilans energetyczny glikogenu, cząsteczek ATP, fosforu kreatyny.
 2. Etap kompensacyjny. Występuje pogrubienie ścian komory. Na tym etapie można zaobserwować, że krew z głębokiej sieci układu włosowatego dostaje się do mięśnia sercowego, w wyniku czego często występuje głód tlenu.
 3. Etap dekompensacji. Charakteryzuje się nieodwracalnością procesów wyczerpywania mięśnia sercowego. Na tym etapie obserwuje się zanik komórek i zastępowanie tych obszarów tkanką tłuszczową. Stopień ten wskazuje na niezdolność lewej komory do pompowania krwi, co jest przyczyną rozwoju niewydolności serca. Ten stan jest szczególnie niebezpieczny dla pacjenta, ponieważ może prowadzić do zawału mięśnia sercowego..

Na etapie kompensacji funkcję pompującą pełni mięsień sercowy, co pozwala uznać tę zdolność układu sercowego za wyjątkową. Na tym etapie serce wydaje się być rozciągnięte. Ten stan nazywa się aktywnym rozszerzaniem..

U dziecka przerost przedsionków może kompensować różne wady serca.

Leczenie i rokowanie

Przerost przedsionków może być spowodowany nie tylko chorobą serca. Ryzykiem nabycia tej patologii są osoby, które:

 • siedzieć na surowych, głodnych dietach;
 • uprawiać sport i doświadczać przeciążenia;
 • prowadzić niezdrowy tryb życia;
 • palić i pić alkohol.

Faza dekompensacji występuje najczęściej u sportowców nadużywających dopingu. Ten etap kończy się śmiercią w 4% przypadków.

Metody diagnozowania choroby to RTG, EKG, USG, które można wykonać w dowolnej klinice. Na podstawie wyników badania ultrasonograficznego określa się rzeczywisty rozmiar serca, jego komory, grubość ścianek i szybkość przepływu krwi.

Jeśli pacjent ma przerost na etapie formowania lub kompensacji, rokowanie na powrót do zdrowia jest korzystne. W takim przypadku najczęściej przepisywany jest mały korygujący plan żywieniowy, aktywność fizyczna i przyjmowanie witamin..

Na etapie dekompensacji pacjent wymaga specjalnej terapii, podczas której wymagane jest obowiązkowe przyjmowanie B-blokerów, inhibitorów i sartanów. Stosowanie tych leków pozwala na redukcję masy mięśni serca dotkniętych procesem przerostu, normalizację ciśnienia krwi oraz zwiększenie ilości składników odżywczych w organizmie. Oprócz leczenia farmakologicznego pacjent może przyjmować napary z ziół leczniczych przygotowanych według ludowych receptur.

Pomimo tego, że medycyna nie klasyfikuje przerostu lewego przedsionka jako niezależnej choroby, należy ją leczyć, ponieważ bezczynność może prowadzić do poważnych komplikacji organizmu.

Wzrost lewego przedsionka z tym, co grozi

Co to jest powiększenie lewego przedsionka?

Specjaliści na całym świecie każdego dnia borykają się z taką patologią, jak powiększanie lewego przedsionka. Każdy powinien znać pojęcie choroby, przyczyny i oznaki, dzięki którym można ją rozpoznać. To świadomość pomoże jak najwcześniej wykryć patologię i uratować ludzkie życie..

Przyczyny patologii

Mięsień sercowy to mięsień mający tendencję do przerostu. Ale jeśli w przypadku zwykłej tkanki mięśniowej nie jest to niebezpieczne, to z sercem jest odwrotnie. Powiększenie lewego przedsionka jest stanem patologicznym wymagającym leczenia.

Hipertrofia może być prawdą lub fałszem. Pierwszy typ jest spowodowany hiperplazją, czyli rozmnażaniem niektórych komórek. Jest wynikiem dużego obciążenia narządu lub układu. Ten gatunek ma również imię pracownika. Często osoby, które mają do czynienia z dużą aktywnością fizyczną, są podatne na prawdziwy przerost..

Fałszywy typ powiększenia polega na postępującej proliferacji komórek tłuszczowych, co prowadzi do tego rodzaju przerostu. Ta postać choroby jest najczęściej obserwowana u osób prowadzących siedzący tryb życia..

Mechanizm procesu hipertrofii jest następujący: ludzkie serce składa się z 2 połówek (prawej i lewej). Każdy z nich jest podzielony na komorę i przedsionek, które są połączone otworami. Światło tych otworów jest również wyposażone w zawory. Ma dwa liście po lewej i trzy po prawej..

Dzięki nim serce reguluje krążenie krwi poprzez systematyczne zmniejszanie i uwalnianie porcji krwi do pobliskich naczyń. Podczas dużego wysiłku fizycznego zwiększa się zapotrzebowanie komórek organizmu na tlen, w wyniku czego serce musi pracować szybciej. Wymaga to większej ilości tkanki mięśniowej, która powstaje podczas takich przeciążeń..

Takie zmiany są obarczone konsekwencjami, z których najbardziej niekorzystnym jest śmierć. Oprócz forsownej aktywności fizycznej istnieje również wiele czynników, które mogą prowadzić do hipertrofii. Musisz je znać i starać się ich unikać..

Przerost dowolnej części serca może być wrodzony i nabyty. Ta patologia może wpływać na kilka komór serca jednocześnie, ale lewy przedsionek jest na to bardziej podatny. To wzrost wielkości tego oddziału nie jest osobną chorobą, a jedynie objawem wskazującym na współistniejące procesy patologiczne.

Istnieje wiele przyczyn zwiększenia grubości ścian lewego przedsionka. Najważniejsze z nich to:

 • nadwaga, zwłaszcza u młodych ludzi;
 • patologia sercowo-naczyniowa;
 • zwężenie zastawki mitralnej w lewym przedsionku;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • niewydolność aparatu zaworowego;
 • częste sytuacje stresowe i stany depresyjne;
 • ostra niewydolność nerek;
 • cukrzyca;
 • choroby układu oddechowego;
 • stała aktywność fizyczna;
 • uprawiać sport;
 • obecność dystrofii mięśniowych;
 • obecność złych nawyków;
 • poważne dziedziczenie genetyczne.

Zwężenie zastawki mitralnej to wada serca. Jego istota polega na zwężeniu szczeliny, która jest połączonym kanałem dla przedsionka i komory.

Zespołowi temu często towarzyszy ciężka niewydolność tej zastawki, która charakteryzuje się procesem niedomykalności. Część krwi jest cofana z komory do przedsionka, a zastawka nie jest w stanie temu zapobiec.

Sport może być również przyczyną tej patologii serca, jeśli obciążenia nie odpowiadają możliwościom osoby. Przy częstych i dużych obciążeniach mięsień sercowy nie radzi sobie z przepływem dużej ilości krwi, potrzebuje dodatkowej siły, aby go wypchnąć. W efekcie, jako kompensację tego procesu, można zaobserwować wzrost tkanki mięśniowej serca. Przed wyborem rodzaju i ilości obciążeń sportowych należy najpierw przejść konsultację ze specjalistami, zapoznać się z treningiem i możliwymi trybami.

Ignorowanie problemów z sercem jest bardzo niebezpieczne. Aby uchronić się przed możliwymi awariami w pracy głównego narządu, musisz prowadzić zdrowy tryb życia, umiarkowanie angażować się w aktywność fizyczną i sport, a także częściej konsultować się z lekarzami w celu szybkiego wykrycia różnych współistniejących chorób.

Objawy przerostu

We wczesnych stadiach nie ma wyraźnej symptomatologii, podczas gdy po rozpoczęciu procesu można zaobserwować całą różnorodność znaków, wśród których eksperci wyróżniają:

 • bóle głowy;
 • ból po lewej stronie klatki piersiowej, który może promieniować do pleców, lewego ramienia lub szyi;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • bóle uciskowe w klatce piersiowej;
 • zaburzenia snu;
 • kacheksja;
 • zwiększone zmęczenie.

Ponadto osoby z przerostem lewego przedsionka mogą doświadczać okresowej utraty przytomności, której przyczyną jest brak tlenu. Ta sama niewydolność wywołuje duszność. We wczesnych stadiach choroby można ją zaobserwować u pacjentów uprawiających sport lub z dużym wysiłkiem fizycznym, natomiast w przypadkach zaawansowanych występuje w stanie całkowitego spoczynku.

Przerost lewego przedsionka jest niebezpieczny, ponieważ we wczesnych stadiach absolutnie nie może przeszkadzać osobie i nie powodować dyskomfortu. Pacjent nie wie nic o hipertrofii, dopóki nie osiągnie znaczącej skali..

Ignorowanie tych objawów może prowadzić do poważnych, nieodwracalnych konsekwencji, które mogą doprowadzić do śmierci. Dlatego w przypadku znalezienia jakichkolwiek oznak należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą, ponieważ tylko on może pomóc tak skutecznie, jak to możliwe..

Konsekwencje i prognoza

Przerost lewej komory może spowodować upośledzenie przepływu krwi w krążeniu ogólnoustrojowym, a także ostrą niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca lub zawał mięśnia sercowego. Śmierć jest bardzo powszechna.

Ponadto, wśród najczęstszych konsekwencji, warto podkreślić:

 • obrzęk płuc o różnej etiologii;
 • ostra niewydolność nerek;
 • migotanie przedsionków.

Rokowanie w tej chorobie zależy całkowicie od przyczyny i stadium. Wczesna diagnoza, wysokiej jakości leczenie i ciągłe przestrzeganie środków zapobiegawczych mogą dać duże szanse na korzystne rokowanie. W takim przypadku pacjent zachowa zdolność do pracy i będzie mógł cieszyć się pełnią życia..

Wzrost lewego przedsionka może być sygnałem wskazującym na obecność chorób zagrażających życiu, w tym różnych patologii naczyniowych, niewydolności zastawek serca, cukrzycy.

W tym przypadku rokowanie zależy całkowicie od zastosowanego leczenia..

Do zmian przerostowych należy podchodzić z dużą ostrożnością, bo każde opóźnienie, nawet elementarna nieuwaga w trosce o zdrowie, może stopniowo pogorszyć sytuację. W zaawansowanych przypadkach szansa pełnego wyzdrowienia jest znikoma, ponieważ rozwijają się procesy astmy sercowej i obrzęku płuc, które mogą prowadzić do poważnych problemów, aw najgorszym przypadku do śmierci pacjenta..

W żadnym wypadku nie należy uważać, że ta patologia ma wyjątkowo niekorzystne rokowanie. Nawet przy wrodzonych współistniejących wadach serca duża liczba pacjentów ma duże szanse na pełne życie.

Statystyki mówią, że jednym z głównych punktów zwrotnych jest wczesna diagnoza i szybkie leczenie. W tym przypadku prognoza jest najbardziej pozytywna. Po stwierdzeniu pierwszych objawów należy jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą. Każdy z objawów może być sygnałem ostrzegawczym wskazującym na poważną patologię wymagającą natychmiastowego leczenia.

Autor: Shadlovsky Roman

Zalecają kardiolodzy

Jeśli nie masz możliwości umówienia się na wizytę u kardiologa, zalecamy zapoznanie się z doświadczeniem Igora Krylyova, którym podzielił się w programie Eleny Malysheva (szczegóły tutaj). Ujawnia problematykę profilaktyki i leczenia różnego rodzaju zaburzeń ciśnienia.

Nasi czytelnicy polecają!

W celu zapobiegania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych nasi czytelnicy polecają lek „Normalife”. To naturalny środek, który działa na przyczynę choroby, całkowicie zapobiegając ryzyku zawału serca lub udaru. Normalife nie ma przeciwwskazań i zaczyna działać w ciągu kilku godzin po użyciu. Skuteczność i bezpieczeństwo leku zostało wielokrotnie udowodnione badaniami klinicznymi oraz wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym..

Powiększenie lewego przedsionka: przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

Przerost (powiększenie) lewego przedsionka nie jest chorobą niezależną, ale niepokojącym objawem szeregu innych procesów patologicznych.

Najczęściej zmiany przerostowe w tej części serca powstają prawie jednocześnie z podobnymi zmianami w prawej komorze..

Jak leczyłem miażdżycę, chorobę niedokrwienną serca, tachykardię i dusznicę bolesną? Prawdziwa historia leczenia z Olgi Markovich Wywiad Moja historia Leczenie markovich.ru

E. Malysheva: każdy dzień jest potrzebny do leczenia CHORÓB SERCA. Aby serce zawsze było ZDROWE, musisz pić przed snem. Strona internetowa Eleny Malysheva Wywiad z lekarzem malisheva.ru

Choroba serca ustępuje natychmiast! Zaskakujące odkrycie. Moja historia w leczeniu PATOLOGII SERCA Oficjalna strona internetowa Historia leczenia Wywiad lechimserdce.ru

Takie zmiany rozwijają się z powodu zakłócenia prawidłowego przepływu krwi w lewym sercu, a także zmniejszenia kurczliwości mięśnia sercowego lewej komory.

Przyczyną zmian przerostowych w tej części serca może być jedna z niżej wymienionych chorób lub ich połączenie.

Wrodzone wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego:

 • hipoplazja lewej komory;
 • wady zastawki mitralnej;
 • wady zastawki aortalnej;
 • połączone wady serca.
  • wady zastawki mitralnej;

   wady zastawki aortalnej;

   Wady zastawki aortalnej

  • połączone wady serca.
 • Kardiomiopatia przerostowa.
 • Nadciśnienie tętnicze z tworzeniem się nadciśnienia serca.
 • Zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii.
 • Na podstawie powyższej listy możliwych przyczyn można stwierdzić, że przerost lewego przedsionka jest często dziedziczny..

  Ponadto wyróżnia się szereg czynników pozasercowych, co może prowadzić do tego, że lewy przedsionek doświadcza zwiększonego obciążenia funkcjonalnego i przerostów. Najczęściej są to:

  • choroby płuc, zwłaszcza przewlekłe, przewlekłe;
  • częsty i / lub silny stres;
  • nadwaga.

  Wraz z powstawaniem zmian przerostowych lewy przedsionek stopniowo się zwiększa. Objawy kliniczne mogą nie pojawiać się przez długi czas.

  W leczeniu chorób układu krążenia Elena Malysheva zaleca nową metodę opartą na herbacie klasztornej.

  Zawiera 8 użytecznych roślin leczniczych, które są niezwykle skuteczne w leczeniu i profilaktyce arytmii, niewydolności serca, miażdżycy, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i wielu innych chorób. Jednocześnie używane są tylko naturalne składniki, bez chemii i hormonów!

  Wczesne objawy są niespecyficzne - wzmożone osłabienie, zmęczenie, duszność, uczucie przerwy w pracy serca.

  Nieco później pojawiają się bóle w klatce piersiowej. Z reguły już przyciągają uwagę pacjenta. Pacjenci zgłaszają postępujący spadek tolerancji wysiłku, takiego jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze, a nawet szybki marsz.

  Ponadto objawy kliniczne różnią się w zależności od choroby podstawowej, która spowodowała przerost tej części serca. Na przykład:

  Po przestudiowaniu metod Eleny Malysheva w leczeniu CHOROBY SERCA, a także przywracaniu i czyszczeniu NACZYNÓW, postanowiliśmy zwrócić na to uwagę..

  • ze zwężeniem zastawki mitralnej pacjenci martwią się obrzękiem kończyn dolnych, uczuciem przerw w pracy serca, często - kaszlem, któremu towarzyszy krwioplucie;
  • z niewydolnością zastawki mitralnej, dolegliwościami zadyszki, zwiększonym ogólnym osłabieniem i zmęczeniem, bardziej typowe są epizody szybkiego bicia serca;
  • z niewydolnością zastawki aortalnej pacjenci są zwykle bladzi, skarżą się na duszność i ból podczas wysiłku fizycznego.

  Należy pamiętać o możliwości połączenia kilku przyczyn, a także działania szeregu czynników obciążających (styl życia, zagrożenia zawodowe itp.), Które mogą modyfikować przebieg choroby i sprawiać, że obraz kliniczny jest niezwykle zmienny.

  Metody diagnostyczne

  Jak wspomniano powyżej, choroba rozwija się stopniowo i na początkowych etapach może nie mieć objawów klinicznych. Jednak przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych można wykryć nawet niewielki wzrost wielkości lewego przedsionka. Jakie metody mogą ujawnić takie zmiany??

  Informacje zwrotne od naszej czytelniczki Victorii Mirnova

  Niedawno przeczytałem artykuł, który mówi o herbacie klasztornej w leczeniu chorób serca. Z pomocą tej herbaty ZAWSZE wyleczysz w domu arytmię, niewydolność serca, miażdżycę, chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego i wiele innych chorób serca i naczyń krwionośnych.

  Nie byłem przyzwyczajony do ufania jakimkolwiek informacjom, ale postanowiłem to sprawdzić i zamówiłem torbę. Zauważyłem zmiany po tygodniu: ciągłe bóle i mrowienie w sercu, które wcześniej dręczyły mnie - ustąpiły, a po 2 tygodniach całkowicie ustąpiły. Spróbuj i ty, a jeśli ktoś jest zainteresowany, to poniżej link do artykułu.

  1. Echokardiografia (badanie ultrasonograficzne serca). Ultrasonograf odbiera sygnały odbite od struktur serca i wytwarza obraz odpowiadający aktualnej morfologii narządu. Ponadto urządzenie dostarcza cyfrowe dane dotyczące głównych struktur serca, w tym grubości ścianek i wymiarów lewego przedsionka. Wydawane są dokładne wartości cyfrowe, które pozwalają stwierdzić, że istnieją nawet najmniejsze odchylenia od normy.
  2. Rentgen klatki piersiowej. Ta metoda jest mniej dokładna, nie pozwala zidentyfikować wczesnych etapów procesu. Jednak w przypadku ciężkiego przerostu lewego przedsionka kontury serca znacznie się zmieniają, co jest wyraźnie widoczne na ogólnym zdjęciu rentgenowskim.
  3. Elektrokardiografia (EKG). Wzrost lewego przedsionka wpływa oczywiście na pracę serca. Każde zaburzenie serca można wykryć za pomocą badania EKG. W przypadku przerostu odcinków lewych aparat EKG rejestruje objawy pośrednie, które skłaniają lekarza do przemyślenia tych zmian.

  Zmiany EKG charakterystyczne dla przerostu LA

  W przypadku powiększenia lewego przedsionka najbardziej charakterystyczną zmianą, jaką można wykryć w EKG, jest powstanie tzw. Mitralnego załamka P. To właśnie załamek P odzwierciedla pokrycie procesu pobudzenia mięśnia sercowego przedsionkowego.

  W tym przypadku pierwsza część tej fali odzwierciedla wzbudzenie prawego przedsionka, a druga - lewej. Dlatego początkowe odcinki fali P pozostają niezmienione, ale dalej ząb zwiększa amplitudę i długość. Możliwe jest nawet rozwidlenie tego zęba. Takie zmiany są rejestrowane w odprowadzeniach I, II, aVL, V5 i V6 elektrokardiogramu.

  Profilaktyka i leczenie

  Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Można również zapobiec stanom takim jak przerost lewego serca. Głównym zaleceniem profilaktycznym jest utrzymanie zdrowego stylu życia. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty wymienione poniżej.

  • Aktywny, mobilny styl życia. Jednocześnie ważne jest dawkowanie aktywności fizycznej i unikanie nadmiernego wysiłku. Aktywność fizyczna, taka jak pływanie, jazda na rowerze i spacery, to doskonałe środki zapobiegawcze..
  • Zbilansowana dieta. Regularne posiłki z umiarem, dieta bogata w świeże warzywa i owoce, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe - to jest dokładnie to, co jest potrzebne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania naszego serca.
  • Zgodność z reżimem pracy i odpoczynku, zdrowy sen. Osiem godzin snu uważa się za optymalne, ale każdy z nas zna swoje potrzeby i ile czasu zajmuje mu uzyskanie wystarczającej ilości snu. Ważne jest, aby obudzić się dobrze.
  • Unikać stresu. Ten punkt jest raczej trudny do spełnienia w warunkach współczesnego świata, ale z pewnością należy do niego dążyć. Spokój jest niezbędny, aby Twoje serce było zdrowe..
  • Terminowe leczenie innych chorób. Na samym początku tego artykułu powiedziano, że wzrost lewego przedsionka z reguły jest przejawem innych chorób. Są to zwykle chroniczne, działające procesy. Terminowe wykrywanie i leczenie chorób jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym środkiem zapobiegawczym.

  Ważny! Jeśli powstanie proces patologiczny, same środki zapobiegawcze nie będą już miały wystarczającego efektu..

  Ich przestrzeganie jest oczywiście ważne, aby nie pogorszyć procesu i nie zwiększyć skuteczności środków terapeutycznych. Ale jak można leczyć tę patologię??

  I znowu wracamy do faktu, że lewy przedsionek jest zwykle powiększony z powodu wielu innych chorób. Dlatego kluczem do skutecznego leczenia jest odpowiednia terapia choroby podstawowej. Oto kilka przykładów.

  1. Jeśli przyczyną zmian przerostowych jest wada serca, wówczas skuteczne będzie tylko leczenie chirurgiczne..
  2. Jeśli przyczyną było nadciśnienie, które doprowadziło do powstania nadciśnienia tętniczego, konieczne jest wybranie odpowiedniej terapii hipotensyjnej.

  Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny, a lekarz dobiera terapię w oparciu o nasilenie procesu, ogólny stan pacjenta oraz obecność chorób towarzyszących.

  Dzięki wczesnej diagnozie, odpowiedniej i terminowej terapii można zapobiec postępowi zmian przerostowych w lewym przedsionku, a także zminimalizować szkody dla zdrowia pacjenta..

  Jeśli jednak takie zmiany w sercu zostaną wykryte, leczenie i zapobieganie należy traktować poważnie..

  Rzeczywiście, w przypadku braku odpowiedniego leczenia lub jego nieadekwatności, progresja stanu jest możliwa przy stopniowym nasilaniu się objawów klinicznych, a także powstawaniu niewydolności serca..

  Uwaga! W zaawansowanych przypadkach istnieje zagrożenie życia pacjenta.

  Nie myśl, że rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne. Terminowa wizyta u lekarza, nowoczesne metody leczenia zachowawczego, a jeśli to konieczne, chirurgiczne - wszystko to jest kluczem do udanej terapii, która zapewni pacjentowi możliwość normalnego życia i poczucia się absolutnie zdrowo. Pacjent ma tylko jeden obowiązek - prowadzić zdrowy tryb życia i stosować się do wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego.

  Przyczyny, objawy i leczenie przerostu lewego przedsionka

  Etiologia rozwoju choroby

  Przerost lewego przedsionka jest dziedziczny, więc jeśli jeden z członków rodziny ma tę patologię, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że urodzone dziecko również ją będzie miało. Predyspozycje do rozwoju choroby są również duże, jeśli krewni dowolnego pokolenia mieli dolegliwości serca.

  Przyczyny rozwoju hipertrofii są związane z:

  • choroba niedokrwienna serca;
  • wysokie ciśnienie krwi;
  • cukrzyca;
  • miażdżyca;
  • otyły.

  Niestety z każdym rokiem ta choroba jest coraz młodsza. O ile wcześniej chorobę rozpoznawano u osób w wieku od 40 do 50 lat, to dziś dolegliwość ta coraz częściej występuje u osób poniżej 30 roku życia. W niektórych przypadkach u dzieci może wystąpić przerost lewego przedsionka..

  Szczególnie narażone są osoby z nadciśnieniem. Przy wysokim ciśnieniu krwi przepływ krwi jest zaburzony, a serce jest silnie obciążone. Wraz ze wzrostem ciśnienia w sercu przeciążenie lewego przedsionka. W tym przypadku otwór między lewą komorą a przedsionkiem jest zwężony. Krew gromadzi się w jamie przedsionkowej, co prowadzi do przerostu.

  Przerostowe zmiany w mięśniu sercowym rozwijają się z powodu chorób zakaźnych dróg oddechowych. W tym przypadku utrudnione funkcjonowanie płuc wywołuje pojawienie się problemów z przedsionkiem..

  Pośrednie czynniki przyczynowe obejmują siedzący tryb życia lub stałą aktywność fizyczną. Powiększenie i stwardnienie ściany lewego przedsionka może być spowodowane stresem, niepokojem emocjonalnym lub niepokojem. Wszystkie te czynniki zwiększają pulsację krwi, powodując zgrubienie mięśnia sercowego. Palenie tytoniu lub spożywanie alkoholu może wywołać hipertrofię.

  Objawy patologii

  Przerost zmienia ściany lewego przedsionka. Nie tylko pogrubia się ściana przedsionka, ale także lewa przegroda między komorą a przedsionkiem. Obraz kliniczny hipertrofii może objawiać się na różne sposoby. W niektórych przypadkach choroba przebiega bezobjawowo. Pacjent może przez długi czas nie być świadomy swojej obecności. Ale najczęściej objawy patologii nie pozwalają na normalne życie. Nasilenie objawów zależy również od stopnia zgrubienia ściany i przegrody..

  Głównym objawem przerostu jest dusznica bolesna. Zwężenie naczyń krwionośnych powoduje upośledzenie przepływu krwi, w wyniku czego do serca dociera niewystarczająca ilość tlenu. Mięsień sercowy rośnie i zaczyna zużywać więcej tlenu i składników odżywczych. Ponadto w przypadku przerostu lewego przedsionka obserwuje się migotanie przedsionków.

  Pacjent może często doświadczać stanu zatonięcia serca. W tym stanie osoba często traci przytomność. Przerost może objawiać się bólami głowy, zmianami ciśnienia w sercu, bezsennością, zaburzeniami rytmu, osłabieniem i zmęczeniem. Pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej.

  W przypadku pojawienia się jednego z powyższych objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż przerost grozi nie tylko problemami zdrowotnymi, ale także śmiercią.

  Przerost lewego przedsionka może działać jako objaw obrzęku płuc, zawału mięśnia sercowego, wrodzonej choroby serca lub niewydolności serca.

  Środki diagnostyczne i terapeutyczne

  Podczas przesłuchania pacjenta stetoskopem można przypadkowo wykryć przerost lewego przedsionka. W takim przypadku pacjent może nawet nie odczuwać charakterystycznego bólu w okolicy serca. W przypadku hipertrofii słychać długotrwałe dźwięki.

  Aby uzyskać pełny obraz kliniczny, lekarze wykonują elektrokardiogram. Przerost lewego przedsionka na EKG obserwuje się poprzez zmianę kształtu załamka P. Wraz ze wzrostem lewego przedsionka wzrasta amplituda wektora wzbudzenia mięśnia sercowego.

  Na podstawie otrzymanych danych elektrokardiograficznych lekarz diagnozuje i przepisuje odpowiednie leczenie.

  Jeśli nie można wykryć przerostu za pomocą EKG, lekarz przeprowadzi dodatkową diagnostykę. W takim przypadku wykonuje się USG i RTG klatki piersiowej. Ultradźwięki pozwalają określić grubość ściany przedsionka. RTG klatki piersiowej określa wielkość serca i jamy przedsionka.

  Na podstawie uzyskanych wyników diagnostycznych lekarz przepisuje terapię lekową. Głównym celem leczenia jest normalizacja pracy serca. Niezależnie od przyczyny przerostu lekarze wykluczają uprawianie sportu i ograniczają codzienne czynności.

  Leczenie zachowawcze obejmuje przyjmowanie leków jonotropowych. Ta grupa leków obejmuje werapamil i beta-blokery. Dawkowanie i przebieg leczenia są ustalane przez lekarza prowadzącego wyłącznie indywidualnie. W przypadku przerostu lewego przedsionka leczenie farmakologiczne jest przepisywane na całe życie

  „Jak łatwo jest oczyścić naczynia krwionośne i pozbyć się bólu w klatce piersiowej. Sprawdzoną metodą jest spisanie przepisu. »Czytaj więcej >>

  W przypadku ciężkiego przebiegu choroby lekarze opracowują schemat leczenia oparty na lekach przeciwarytmicznych.

  Ta grupa leków obejmuje disopyramid i cordaron.

  Jeśli zmiany przerostowe zostały wywołane przez choroby zakaźne dróg oddechowych, lekarz przepisuje kurs antybiotyków.

  Jeśli przerostowi towarzyszy poszerzenie ubytku i dysfunkcja skurczowa, wówczas leczenie przeprowadza się jak przy niewydolności serca. W takim przypadku pacjentowi przepisuje się inhibitory, diuretyki, glikozydy nasercowe, antagonistów, spironolakton i beta-blokery.

  Jeśli terapia lekowa nie działa lub u pacjenta wystąpi niedrożność, lekarze stosują radykalną metodę leczenia. Chirurgia pozwala lekarzom na wycięcie powiększonego obszaru przegrody. Alternatywą dla klasycznej operacji jest ablacja przezcewnikowa przegrody.

  Metody medycyny tradycyjnej

  W przypadku przerostu lewego przedsionka tradycyjny schemat leczenia można łączyć ze środkami ludowymi. Przed użyciem tego lub innego środka należy najpierw skonsultować się z lekarzem, w przeciwnym razie stan może się gwałtownie pogorszyć, co pociągnie za sobą negatywne konsekwencje. W niektórych przypadkach samoleczenie może być śmiertelne..

  Nalewka z konwalii pomoże zlikwidować objawy przerostu. Wlej 1 łyżkę. l. kwiaty 100-150 ml wódki lub alkoholu. Włożyć nalewkę do lodówki. Po 2 tygodniach przyjmuj 10-15 kropli 3 razy dziennie.

  Możesz zrobić napar z konwalii. Będzie to wymagało nalania 1-1,5 łyżki. l. suche zioła 200 ml wrzącej wody. Ostudź gotowy napar i odcedź. Przyjmuj lekarstwo w małych porcjach przez cały dzień.

  Nalewka z rozmarynu może pomóc zmniejszyć oznaki przerostu przedsionków. Aby przygotować przepis, wlej 100 g rozmarynu do 1 litra czerwonego wina. Następnie umieść zawartość w chłodnym i ciemnym miejscu na 15-20 dni. Lek należy przyjmować w 50 ml 3-4 razy dziennie. Przebieg leczenia wynosi 1 miesiąc. Następnie musisz zrobić tygodniową przerwę i ponownie rozpocząć leczenie.

  Wlej 100 g dziurawca zwyczajnego z 300 ml wody. Umieść pojemnik na kuchence i zagotuj bulion. Schłodzić gotowy produkt i przecedzić przez sito. Zażywaj 100 ml 3 razy dziennie.

  Co to jest dysfunkcja rozkurczowa lewej komory typu 1 i jak się ją leczy??

  Jeśli przerost lewego przedsionka został sprowokowany przez nadwagę, dietę przepisuje się jako dodatkowe leczenie. W menu muszą znaleźć się świeże warzywa i owoce. Lekarze zalecają spożywanie kapusty, szparagów, arbuza i jabłek. Żywienie powinno być zbilansowane i zdrowe. Zdrowa dieta powinna zawierać korzystne mikroelementy zawarte w rodzynkach, orzechach, bananach, ryżu, płatkach owsianych, awokado i otrębach. Chude mięso jest dozwolone. Owoce morza i produkty mleczne są uważane za zdrowe. Dieta terapeutyczna wyklucza tłuszcze zwierzęce, potrawy wędzone, smażone, pikantne i słone. Stosowanie słodyczy należy ograniczyć do minimum..

  Podczas leczenia należy rzucić palenie i napoje alkoholowe. Zabronione są również napoje zawierające kofeinę i gazowane..

  I trochę o tajemnicach.

  Czy kiedykolwiek cierpiałeś na BÓL SERCA? Sądząc po tym, że czytasz ten artykuł, zwycięstwo nie było po twojej stronie. I oczywiście nadal szukasz dobrego sposobu, aby przywrócić swoje serce do normy..

  Następnie przeczytaj, co mówi o tym kardiolog z dużym doświadczeniem, E.V. Tolbuzina. w wywiadzie na temat naturalnych sposobów leczenia serca i oczyszczania naczyń krwionośnych.

  Powiększenie lewego przedsionka: przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  DlyaSerdca → Choroby serca → Inne choroby → Powiększenie lewego przedsionka: przyczyny, objawy, diagnostyka i leczenie

  Przerost (powiększenie) lewego przedsionka nie jest chorobą niezależną, ale niepokojącym objawem szeregu innych procesów patologicznych.

  Najczęściej zmiany przerostowe w tej części serca powstają prawie jednocześnie z podobnymi zmianami w prawej komorze..

  Takie zmiany rozwijają się z powodu zakłócenia prawidłowego przepływu krwi w lewym sercu, a także zmniejszenia kurczliwości mięśnia sercowego lewej komory.

  Przyczyny

  Przyczyną zmian przerostowych w tej części serca może być jedna z niżej wymienionych chorób lub ich połączenie.

  • Wrodzone wady rozwojowe układu sercowo-naczyniowego:

 • hipoplazja lewej komory;
 • wady zastawki mitralnej;
 • wady zastawki aortalnej;
 • połączone wady serca.
 • Nabyte wady serca:
  • wady zastawki mitralnej;
  • wady zastawki aortalnej;

   Wady zastawki aortalnej

   połączone wady serca.

  • Kardiomiopatia przerostowa.
  • Nadciśnienie tętnicze z tworzeniem się nadciśnienia serca.
  • Zapalenie mięśnia sercowego o różnej etiologii.

   Na podstawie powyższej listy możliwych przyczyn można stwierdzić, że przerost lewego przedsionka jest często dziedziczny..

   Ponadto wyróżnia się szereg czynników pozasercowych, co może prowadzić do tego, że lewy przedsionek doświadcza zwiększonego obciążenia funkcjonalnego i przerostów. Najczęściej są to:

   • choroby płuc, zwłaszcza przewlekłe, przewlekłe;
   • częsty i / lub silny stres;
   • nadwaga.

   Objawy

   Wraz z powstawaniem zmian przerostowych lewy przedsionek stopniowo się zwiększa. Objawy kliniczne mogą nie pojawiać się przez długi czas.

   Wczesne objawy są niespecyficzne - wzmożone osłabienie, zmęczenie, duszność, uczucie przerwy w pracy serca.

   Nieco później pojawiają się bóle w klatce piersiowej. Z reguły już przyciągają uwagę pacjenta. Pacjenci zgłaszają postępujący spadek tolerancji wysiłku, takiego jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze, a nawet szybki marsz.

   Ponadto objawy kliniczne różnią się w zależności od choroby podstawowej, która spowodowała przerost tej części serca. Na przykład:

   • ze zwężeniem zastawki mitralnej pacjenci martwią się obrzękiem kończyn dolnych, uczuciem przerw w pracy serca, często - kaszlem, któremu towarzyszy krwioplucie;
   • z niewydolnością zastawki mitralnej, dolegliwościami zadyszki, zwiększonym ogólnym osłabieniem i zmęczeniem, bardziej typowe są epizody szybkiego bicia serca;
   • z niewydolnością zastawki aortalnej pacjenci są zwykle bladzi, skarżą się na duszność i ból podczas wysiłku fizycznego.

   Należy pamiętać o możliwości połączenia kilku przyczyn, a także działania szeregu czynników obciążających (styl życia, zagrożenia zawodowe itp.), Które mogą modyfikować przebieg choroby i sprawiać, że obraz kliniczny jest niezwykle zmienny.

   Jak leczyć przerost lewej komory

   Wiele osób jest podatnych na przerost serca. Jeśli problem jest ciężki, wykonuje się leczenie medyczne lub operacyjne przerostu lewej komory. Jednocześnie, w zależności od stopnia uszkodzenia, leczenie może mieć na celu zapobieżenie progresji choroby lub przywrócenie miokardium do normalnej wielkości. Ale zdarza się, że stan ten jest odwracalny, jeśli choroby nie można całkowicie wyleczyć, wówczas regresję można osiągnąć korygując takie rzeczy, jak:

   • Styl życia;
   • rodzaj jedzenia;
   • równowaga hormonalna;
   • nadwaga;
   • ilość aktywności fizycznej.

   Leki na przerost lewej komory serca mogą być skuteczne, jeśli są przyjmowane pod nadzorem lekarza. Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie objawów nadciśnienia tętniczego, jednak przyjmowanie leków hipotensyjnych na tę chorobę i przestrzeganie diety pomogą zwalczyć przyczyny i zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia. Aby wyleczyć LVH, przepisywane są następujące leki:

   1. Werapamil jest lekiem o działaniu przeciwarytmicznym z grupy blokerów kanału wapniowego. Zmniejsza kurczliwość mięśnia sercowego, zmniejsza częstość akcji serca. Może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci, dawki ustalane są indywidualnie.
   2. Beta-blokery - zmniejszają ciśnienie i obciążenie objętościowe w jamie serca, pomagają wyrównać rytm i zmniejszają ryzyko wad rozwojowych.
   3. Sartany - skutecznie zmniejszają ogólne obciążenie serca i przebudowują mięsień sercowy.

   Nadciśnienie mięśnia sercowego lewego serca należy do klasy 9 w skali ICD-10 razem z innymi chorobami układu krążenia. Preferowane powinny być wyłącznie leki, których jakość została przetestowana i potwierdzona klinicznie, leki eksperymentalne mogą nie tylko nie przynieść oczekiwanego efektu, ale także negatywnie wpłynąć na zdrowie w ogóle..

   Operacja przerostu lewej komory może być konieczna w celu usunięcia przerośniętego obszaru mięśniowego w późnych i zaawansowanych stadiach choroby. W tym celu wykonuje się przeszczep całego serca lub jego poszczególnych części. Jeśli LVH jest spowodowany uszkodzeniem zastawki lub przegrody, najpierw podejmuje się próbę przeszczepu tych określonych narządów, co jest łatwiejsze niż operacja całego serca..

   Leczenie przerostu lewej komory za pomocą środków ludowych nie może pomóc w późniejszych stadiach zmian, ale może być skuteczne przy niewielkich wzrostach, aby zapobiec ich rozwojowi, zmniejszyć ryzyko poważniejszych konsekwencji. Nie będziesz w stanie całkowicie wyleczyć dolegliwości, ale tradycyjna medycyna może złagodzić dyskomfort, ból w klatce piersiowej, osłabienie i omdlenia. Takie środki są znane:

   1. Preparaty ziołowe jako terapia wspomagająca w głównym zabiegu (borówka, gorzka pospolita, głóg bogulnikowy, skrzyp polny, chaber, adonis)
   2. Wlewane mleko: gotuj i wlej przez noc termos lub wstaw do piekarnika, aż utworzy się brązowa skórka.
   3. Konwalia w postaci kropli nalewki lub kleiku. Do nalewki polej konwalię wódką lub alkoholem, pozostaw w ciemnym miejscu na 2 tygodnie, weź 10 kropli 3 razy dziennie przez 2 miesiące. Kasza: polać wrzącą wodą kwiaty konwalii, pozostawić na 10 minut. Następnie spuść wodę, zmiel roślinę i weź łyżkę stołową 2 razy dziennie. Polecany w połączeniu z kroplami.
   4. Miód czosnkowy: zmiksowany czosnek wymieszać z miodem w proporcjach 1: 1, odstawić na tydzień w ciemnym miejscu, 1 łyżkę 3 razy dziennie przed posiłkami.
   5. Wino wytrawne czerwone z dodatkiem suszonego rozmarynu. Liście polać winem, pozostawić na około miesiąc w ciemnym miejscu, odcedzić i spożyć przed posiłkami.
   6. Żurawina mielona z cukrem: łyżeczka 4 razy dziennie.

   Metody diagnostyczne

   Jak wspomniano powyżej, choroba rozwija się stopniowo i na początkowych etapach może nie mieć objawów klinicznych. Jednak przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych można wykryć nawet niewielki wzrost wielkości lewego przedsionka. Jakie metody mogą ujawnić takie zmiany??

   1. Echokardiografia (badanie ultrasonograficzne serca). Ultrasonograf odbiera sygnały odbite od struktur serca i wytwarza obraz odpowiadający aktualnej morfologii narządu. Ponadto urządzenie dostarcza cyfrowe dane dotyczące głównych struktur serca, w tym grubości ścianek i wymiarów lewego przedsionka. Wydawane są dokładne wartości cyfrowe, które pozwalają stwierdzić, że istnieją nawet najmniejsze odchylenia od normy.
   2. Rentgen klatki piersiowej. Ta metoda jest mniej dokładna, nie pozwala zidentyfikować wczesnych etapów procesu. Jednak w przypadku ciężkiego przerostu lewego przedsionka kontury serca znacznie się zmieniają, co jest wyraźnie widoczne na ogólnym zdjęciu rentgenowskim.
   3. Elektrokardiografia (EKG). Wzrost lewego przedsionka wpływa oczywiście na pracę serca. Każde zaburzenie serca można wykryć za pomocą badania EKG. W przypadku przerostu odcinków lewych aparat EKG rejestruje objawy pośrednie, które skłaniają lekarza do przemyślenia tych zmian.

   Jakie badania są niezbędne do potwierdzenia diagnozy?

   Lekarz może już podczas przesłuchania i badania pacjenta narazić na podejrzenie przerostu serca lub choroby, która może do niego doprowadzić..

   Badanie uwzględnia charakter dolegliwości oraz warunki, w jakich się pojawiają (stan odpoczynku lub aktywności fizycznej, bezsenność lub pora nocna itp.).


   charakterystyczny rumieniec z przerostem spowodowanym zwężeniem zastawki mitralnej

   Podczas badania szczególną uwagę zwraca się na skórę. W przypadku zwężenia zastawki mitralnej na policzkach można zaobserwować tzw. Rumieniec „mitralny” o fioletowo-różowym zabarwieniu, w przypadku niedomykalności, bladości i wiotkości skóry z niebieskawym kolorem paznokci, czubka nosa i uszu. Wynika to ze spadku zawartości tlenu we krwi w przewlekłej niewydolności serca. Ocenia się również nasilenie i lokalizację obrzęku (w ciężkich stadiach obrzęk nóg i stóp rozprzestrzenia się wyżej, obejmując zewnętrzne narządy płciowe, uda, brzuch).

   Wyjaśnienie diagnozy jest możliwe dzięki osłuchiwaniu (słuchaniu) serca i płuc. W ciężkich stadiach niewydolności serca w płucach słychać suche lub wilgotne rzężenia w dolnych partiach. W przypadku nadciśnienia tętniczego pacjent słyszy akcent drugiego tonu w punkcie osłuchiwania aorty (w drugiej przestrzeni międzyżebrowej na prawo od mostka), a przy zwężeniu zastawki mitralnej szorstki szmer w projekcji zastawki mitralnej (pod lewym brodawką w piątej przestrzeni międzyżebrowej). W przypadku niedomykalności zastawki mitralnej w tym samym miejscu można usłyszeć skurczowy szmer.

   Każdy pacjent z dolegliwościami kardiologicznymi musi zostać poddany EKG. Na kardiogramie łatwo zauważyć oznaki przerostu lewego przedsionka. Ze względu na to, że przewodzenie przedsionkowe jest odzwierciedlane przez załamek P (część wstępująca charakteryzuje się pobudzeniem prawego przedsionka, a zstępująca lewego przedsionka), wówczas wraz z przerostem lewego przedsionka na EKG zstępująca część załamka P zwiększa się i wydłuża w czasie. Ząbek przyjmuje kształt litery M i nazywa się P-mitrale, w przeciwieństwie do P-pulmonale z przerostem prawego przedsionka.

   Ryciny: Objawy EKG przerostu lewego przedsionka

   Oprócz EKG pacjent z szmerem serca musi zostać poddany badaniu USG serca. W badaniu USG objawami przerostu lewego przedsionka są parametry przekraczające wskaźniki: 1,85-3,3 cm i wskaźnik wielkości powyżej 1,45-2,9 cm / m2.

   Taka metoda badania, jaką jest prześwietlenie klatki piersiowej, pozwala nie tylko zidentyfikować zastój krwi w płucach (aw ciężkich przypadkach zastoinowe zapalenie płuc czy obrzęk płuc), ale także określić stopień powiększenia serca. W przypadku wad mitralnych z wyraźnym pogrubieniem ścian lewego przedsionka serce uzyskuje tzw. Konfigurację mitralną - wygładzenie talii serca.


   GLP na radiogramie

   Zgodnie z zaleceniem lekarza można przepisać inne metody diagnostyczne - USG narządów wewnętrznych i nerek, biochemiczne badanie krwi, testy z obciążeniem fizycznym w celu określenia klasy funkcjonalnej CHF.

   Zmiany EKG charakterystyczne dla przerostu LA

   W przypadku powiększenia lewego przedsionka najbardziej charakterystyczną zmianą, jaką można wykryć w EKG, jest powstanie tzw. Mitralnego załamka P. To właśnie załamek P odzwierciedla pokrycie procesu pobudzenia mięśnia sercowego przedsionkowego.

   W tym przypadku pierwsza część tej fali odzwierciedla wzbudzenie prawego przedsionka, a druga - lewej. Dlatego początkowe odcinki fali P pozostają niezmienione, ale dalej ząb zwiększa amplitudę i długość. Możliwe jest nawet rozwidlenie tego zęba. Takie zmiany są rejestrowane w odprowadzeniach I, II, aVL, V5 i V6 elektrokardiogramu.

   Jakie są objawy powiększonego lewego przedsionka??

   Przerost lewego przedsionka

   Rozpoznanie poszerzenia lewego przedsionka ustala lekarz po przeprowadzeniu pełnej diagnostyki układu sercowo-naczyniowego i serca. Aby postawić prawidłową diagnozę, oprócz dokładnego zebrania skarg, wywiadu, lekarz stosuje następujące metody badawcze:

   1. EKG - na kardiogramie oznakami wzrostu w lewym przedsionku są załamek P, który staje się wysoki, szeroki, „podwójnie garbiony”, może mieć ząbkowany wierzchołek w odprowadzeniach: I, II, aVL, V5, V6, EOS odchylony w lewo (lub poziomo);
   2. RTG OGK - na zdjęciu można uwidocznić wybrzuszenie uszka lewego przedsionka, wzmożony układ naczyniowy, tułów oskrzela głównego lewego może być lekko przesunięty ku górze;
   3. EchoCG najdokładniej określa poszerzenie komór serca, grubość mięśnia sercowego, stan zastawek. Aby ocenić funkcję skurczową i określić ilość powrotu krwi do lewego przedsionka, wykonuje się echokardiografię dopplerowską.

   Nie ma ściśle określonych klinicznych objawów przerostu lewego przedsionka. Jednak każdy pacjent będzie miał te objawy, które są najbardziej charakterystyczne dla choroby sprawczej, która spowodowała przerost..

   Profilaktyka i leczenie

   Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Można również zapobiec stanom takim jak przerost lewego serca. Głównym zaleceniem profilaktycznym jest utrzymanie zdrowego stylu życia. Należy zwrócić szczególną uwagę na punkty wymienione poniżej.

    Aktywny, mobilny styl życia. Jednocześnie ważne jest dawkowanie aktywności fizycznej i unikanie nadmiernego wysiłku. Aktywność fizyczna, taka jak pływanie, jazda na rowerze i spacery, to doskonałe środki zapobiegawcze..


   Zbilansowana dieta. Regularne posiłki z umiarem, dieta bogata w świeże warzywa i owoce, witaminy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe - to jest dokładnie to, co jest potrzebne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania naszego serca.

  • Zgodność z reżimem pracy i odpoczynku, zdrowy sen. Osiem godzin snu uważa się za optymalne, ale każdy z nas zna swoje potrzeby i ile czasu zajmuje mu uzyskanie wystarczającej ilości snu. Ważne jest, aby obudzić się dobrze.
  • Unikać stresu. Ten punkt jest raczej trudny do spełnienia w warunkach współczesnego świata, ale z pewnością należy do niego dążyć. Spokój jest niezbędny, aby Twoje serce było zdrowe..
  • Terminowe leczenie innych chorób. Na samym początku tego artykułu powiedziano, że wzrost lewego przedsionka z reguły jest przejawem innych chorób. Są to zwykle chroniczne, działające procesy. Terminowe wykrywanie i leczenie chorób jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym środkiem zapobiegawczym.

  Ważny! Jeśli powstanie proces patologiczny, same środki zapobiegawcze nie będą już miały wystarczającego efektu..

  Ich przestrzeganie jest oczywiście ważne, aby nie pogorszyć procesu i nie zwiększyć skuteczności środków terapeutycznych. Ale jak można leczyć tę patologię??

  I znowu wracamy do faktu, że lewy przedsionek jest zwykle powiększony z powodu wielu innych chorób. Dlatego kluczem do skutecznego leczenia jest odpowiednia terapia choroby podstawowej. Oto kilka przykładów.

  1. Jeśli przyczyną zmian przerostowych jest wada serca, wówczas skuteczne będzie tylko leczenie chirurgiczne..
  2. Jeśli przyczyną było nadciśnienie, które doprowadziło do powstania nadciśnienia tętniczego, konieczne jest wybranie odpowiedniej terapii hipotensyjnej.

  Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny, a lekarz dobiera terapię w oparciu o nasilenie procesu, ogólny stan pacjenta oraz obecność chorób towarzyszących.

  Leczenie przerostu lewej komory

  Celem leczenia przerostu lewego przedsionka jest normalizacja pracy mięśnia sercowego. Po pierwsze, konieczne jest określenie charakteru pochodzenia i specyfiki choroby. W tym celu przeprowadza się niezbędne badania diagnostyczne. Wykonuje się badanie krwi, regularnie sprawdza ciśnienie krwi, wykonuje się elektrokardiogram, echokardiogram i USG. Na podstawie uzyskanych danych stawia się diagnozę i określa leczenie.

  Działania ogólne obejmują ograniczenie do umiarkowanej aktywności fizycznej i całkowite zaprzestanie uprawiania sportu. Codzienne ładunki nie są ograniczone.

  Podstawą terapii są leki o ujemnym działaniu jonotropowym. Należą do nich antagoniści wapnia (jeden z nich werapamil) lub beta-blokery.

  Leki te są przepisywane w optymalnych dla ludzi dawkach, które należy przyjmować przez całe życie. W przypadku poważnych zaburzeń rytmu przepisywane są leki przeciwarytmiczne.

  W przypadku poszerzenia jamy i dysfunkcji skurczowej u pacjenta niewydolność serca leczy się według ogólnych zasad. Stosuje się inhibitory ACE, diuretyki, antagonistów receptora ongiotensyny, glikozydy nasercowe, spironolakton, β-blokery. Duże dawki saluretyków i ACE mogą prowadzić do zwiększenia gradientu przeszkody.

  Leczenie operacyjne jest wskazane, gdy efekt kliniczny farmakoterapii jest nieskuteczny u chorych z asymetrycznym przerostem przegrody międzykomorowej i spoczynkowym gradientem ciśnienia podaortalnego. A także z ciężką niedrożnością i istniejącymi znaczącymi objawami klinicznymi.

  Klasyczną operacją jest wycięcie mięśnia przegrody międzyaortalnej według Morrowa. Inną metodą operacyjną według L. Bokerii i K. Borisova jest wycięcie strefy powiększonej przegrody międzykomorowej z prawego przedsionka. Alternatywą jest przezcewnikowa ablacja alkoholowa przegrody.

  Metody te polegają na zmniejszeniu niedrożności poprzez zmniejszenie zagęszczenia przegrody międzykomorowej. W praktyce chirurgicznej stosuje się również stymulację dwukomorową ze skróconym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym..

  Przepis 1. Zioła w formie zmiażdżonej miesza się w następujących proporcjach: 3 części miódki, 2 części dzikiego rozmarynu i suszonego cynamonu, 1 część herbaty nerkowej. Weź jedną dużą łyżkę mieszanki, zalej półtorej szklanki przegotowanej wody i gotuj przez kilka minut. Bulion owinąć ciepłą szmatką i pozostawić na 4 godziny. Odcedzając, możesz wziąć 3 razy pół szklanki 20-25 minut przed posiłkiem. Możesz dodatkowo wziąć żurawinę z cukrem, dużą łyżkę po posiłku trzy razy.

  Przepis 2. Weź 100 g posiekanego dziurawca zwyczajnego i zalewając 2 litrami wody, gotuj pod przykryciem przez 10 minut, nalegaj godzinę, odcedź i dodaj 200 g miodu. Pij mniej niż pół szklanki nalewki 3 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem. Przechowywać w lodówce.

  Terapia LVH sprowadza się do trzech punktów:

  1. Eliminacja objawów problemu.
  2. Poprawa zdrowia.
  3. Zapobieganie nawrotom, progresji choroby.

  Ponieważ w większości przypadków LVH jest konsekwencją nadciśnienia tętniczego, pacjentowi pod nadzorem lekarza przepisuje się leki, które mogą normalizować jego stan:

  • Inhibitory ACE - tabletki „Lisinopril”, „Quadripril” i inne. Leki te zwiększają ciśnienie, a jeśli przyjmujesz je przez długi czas (co najmniej sześć miesięcy), możesz osiągnąć normalizację wskaźników grubości ściany mięśnia sercowego..
  • Beta-blokery - leki „Metoprolol”, „Bisoprolol”. Te tabletki zmniejszają obciążenie serca, zmniejszają tętno.
  • Produkty na bazie nitrogliceryny. Są w stanie rozszerzyć naczynia mięśnia sercowego, zmniejszając w ten sposób obciążenie mięśnia..

  Jeśli przyczyną zgrubienia ściany jest wada serca, patologię należy wyeliminować chirurgicznie. Ponadto może przybrać postać:

  1. Stentowanie aorty.
  2. Protetyka (przeszczep serca).
  3. Usunięcie części mięśnia blokującej dostęp krwi do aorty.

  Domowe środki zaradcze radzą sobie tylko z LVH, które zostało spowodowane nadciśnieniem. Konieczne jest skorzystanie z pomocy nietradycyjnych środków po uzyskaniu zgody lekarza.

  Wśród metod ludowych można wyróżnić następujące przepisy:

  • Lek na ziele dziurawca - na 100 g suchej trawy, 2 litry wody. Gotuj surowce, gotuj przez 10 minut. Nalegaj, dodaj miód (200 g). Weź 2 łyżki stołowe dziennie przez miesiąc. Dziurawiec łagodzi, oczyszcza naczynia krwionośne, zapobiega arytmii.
  • Kasza żurawinowa. Zmiel świeże jagody z miodem lub cukrem. Weź 1 łyżkę. l. po posiłku. Żurawina poprawia ukrwienie, przywraca elastyczność naczyniom krwionośnym, obniża ciśnienie krwi, działa tonizująco. Zaleca się codzienne sporządzanie kleiku, aby lek był świeży.
  • Produkt na bazie czosnku. Obrane ząbki posiekać w czosnku. Dodaj miód (w stosunku 1: 1). Pozostaw do zaparzenia w ciemnym miejscu na 5-7 dni, od czasu do czasu wstrząsając zawartością słoika. Spożywać łyżkę stołową trzy razy dziennie. Regularne spożywanie czosnku oczyszcza i wzmacnia naczynia krwionośne, pomaga zlikwidować arytmie, jest pomocny przy nadciśnieniu, niewydolności serca.
  • Odwar z pędów borówki. Zmieszać 10 g surowca z 250 ml wody. Gotować przez 10 minut, ostudzić, odcedzić. Weź łyżkę stołową przed każdym posiłkiem.

  Przerost lewej komory serca, którego leczenie jest zawsze konieczne przy normalizacji trybu życia, jest często stanem odwracalnym. Ważne jest, aby rzucić palenie i inne zatrucia, zmniejszyć wagę, skorygować zaburzenia hormonalne i dyslipidemię oraz zoptymalizować aktywność fizyczną. W leczeniu przerostu lewej komory można wyróżnić dwa kierunki:

  • Zapobieganie progresji LVH
  • Próba przebudowy mięśnia sercowego z powrotem do normalnych rozmiarów jamy i grubości mięśnia sercowego.

  Ponadto leczy się główną przyczynę, która doprowadziła do przerostu (korekta nadciśnienia tętniczego i leczenie miokardiopatii).

  • Beta-blokery mogą zmniejszyć obciążenie objętościowe i ciśnieniowe, zmniejszyć zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, rozwiązać niektóre problemy z zaburzeniami rytmu serca i zmniejszyć ryzyko wypadków sercowych - Atenolol, Metoprolol, Betolok-Zok, Nadolol.
  • Blokery kanału wapniowego stają się lekami z wyboru w przypadku ciężkiej miażdżycy. Verapamil, Diltiazem.
  • Inhibitory ACE to leki obniżające ciśnienie krwi i znacznie hamujące postęp przerostu mięśnia sercowego. Enalapril, Lisinopril, Diroton są skuteczne w przypadku hiperonii i niewydolności serca.
  • Sartany (kandesartan, losartan, walsartan) bardzo aktywnie zmniejszają obciążenie serca i przebudowują mięsień sercowy, zmniejszając masę przerośniętego mięśnia.
  • Leki przeciwarytmiczne są przepisywane w przypadku powikłań w postaci zaburzeń rytmu serca. Disapiramid, chinidyna.
  • zmniejszona niedrożność na wyjściu z lewej komory
  • wydłuża się oczekiwana długość życia pacjenta
  • zaburzenia rytmu, omdlenia, dusznica bolesna nie rozwijają się
  • niewydolność serca nie postępuje
  • poprawia się jakość życia.

  Dlatego należy jak najwcześniej podejrzewać, diagnozować i korygować przerost lewej komory. Pomoże to uniknąć poważnych powikłań związanych z obniżeniem jakości życia i nagłą śmiercią..

  Prognoza

  Dzięki wczesnej diagnozie, odpowiedniej i terminowej terapii można zapobiec postępowi zmian przerostowych w lewym przedsionku, a także zminimalizować szkody dla zdrowia pacjenta..


  Jeśli jednak takie zmiany w sercu zostaną wykryte, leczenie i zapobieganie należy traktować poważnie..

  Rzeczywiście, w przypadku braku odpowiedniego leczenia lub jego nieadekwatności, progresja stanu jest możliwa przy stopniowym nasilaniu się objawów klinicznych, a także powstawaniu niewydolności serca..

  Uwaga! W zaawansowanych przypadkach istnieje zagrożenie życia pacjenta.

  Nie myśl, że rokowanie jest wyjątkowo niekorzystne. Terminowa wizyta u lekarza, nowoczesne metody leczenia zachowawczego, a jeśli to konieczne, chirurgiczne - wszystko to jest kluczem do udanej terapii, która zapewni pacjentowi możliwość normalnego życia i poczucia się absolutnie zdrowo. Pacjent ma tylko jeden obowiązek - prowadzić zdrowy tryb życia i stosować się do wszystkich zaleceń lekarza prowadzącego.

 • Więcej O Tachykardii

  W tym artykule porozmawiamy o tym, co dzieje się z sercem po zawale mięśnia sercowego, jak się zachować i co dalej..Zawał mięśnia sercowego to śmierć komórek serca z powodu ostrego braku tlenu w wyniku zablokowania tętnicy wieńcowej przez zakrzep.

  Informacje ogólneJeśli w palcach pojawi się drętwienie, ten objaw oczywiście powoduje dyskomfort. Ale ponieważ można to znieść, bardzo często ludzie ignorują drętwienie opuszków palców przez długi czas.

  Co to jest zatorowość płucna (PE)? Przeanalizujemy przyczyny występowania, diagnostykę i metody leczenia w artykule dr M. V. Grinberga, kardiologa z 31-letnim doświadczeniem..

  Zawroty głowy (zawroty głowy) nie są niezależną chorobą, ale są objawem, który towarzyszy ponad 80 chorobom.W zdecydowanej większości przypadków nie są one na szczęście niebezpieczne.